• Waiting III.2020, etching, aquatint, 10 x 10 cm, 2020

  Waiting III.2020, etching, aquatint, 10 x 10 cm, 2020

 • Visit V.2020, etching, aquatint, 10 x 10 cm, 2020

  Visit V.2020, etching, aquatint, 10 x 10 cm, 2020

 • Duality, etching, aquatint, 10 x 10 cm, 2020

  Duality, etching, aquatint, 10 x 10 cm, 2020

 • On the border, etching, aquatint, 10 x 10 cm, 2022

  On the border, etching, aquatint, 10 x 10 cm, 2022

 • Refugees, etching, aquatint, 10 x 10 cm, 2022

  Refugees, etching, aquatint, 10 x 10 cm, 2022