Agnieszka Mazek

Agnieszka Mazek
Urodzona 1 kwietnia 1976 roku. W latach 1991–1996 uczęszczała do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Chełmońskiego w Nałęczowie. Studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom z grafiki warsztatowej w pracowni prof. A. Popka (2001 r.).
W 2010 r. uzyskała tytuł doktora sztuki na macierzystej uczelni.
Tworzy pamiętnik wizualny grafiką warsztatową w technikach akwaforty i akwatinty. Ten unikalny pamiętnik to dokument artystyczny, który stale powiększa się. Twórczość jest osobistym, a nawet intymnym odniesieniem do przeżyć, a grafiki te myśli, przeżycia i doznania utrwalają.

Moje grafiki to pamiętnik wizualny doświadczeń i komentarz wobec rzeczywistości realnej i wyimaginowanej.